Bonde i Backa (O). [1]
 

Gifte och barn

Gift

.

Nils Esbjörnsson. Bonde 1769 i Tingstad Högen, Backa (O). [2]
Taxeringslängden 1715 anger för Tingstad Högen Rasmus och Nils 1/4 vardera.

Enligt V. Hisingens häradstings protokoll i maj 1731 avhände sig borgaren i Göteborg Nils Wilhelmsson Kullberg 28.2.1729 ett fjärdedels skattehemman Högen i Tingstad till bonden Jon Nilsson. Enligt samma härads protokoll för oktober 1726 hade Nils Wilhelmsson köpt detta skattehemman av sal Rasmus Olufsson (Källa: Olga Dahl).

Anders hypotes: Jon Nilsson ensam kvar 1729 med 1/2. Släktskap med Esbjörn?

Erik Esbjörnsson. Bonde mellan 1719 och 1762 på Dubbered, Backa (O).
Levde Synes ha varit den förste frie ägaren till gården i Dubbered, Backa (O).
Död omkring 1762 i Dubbered, Backa (O).
Gården var omkring 1650 till 1725 kronogård och har genom tiderna benämnts Dubberödh, Dubberööd och Dubbered. År 1686 betalade Dubberöd ränta till Översten och Kommendanten i Göteborg samt år 1719 till Kaptenlöjtnanten på Livkompaniet vid Bohus kavalleri. Åbor i Dubberöd hade på den tiden tegar (inägor) i Bällskär och Lärje. Storskifte skedde på ägorna år 1760, på inägorna 1794 samt enskifte på alla ägorna år 1813. Gården var "1/2 mantal krono" i brukningsdel.

Enligt jordeboken köptes gården från krono- till skattehemman. Köpebrev daterat den 13 maj 1719 omtalar att gården köpts för 50 riksdaler Silvermynt. Vem som köpte gården omtalas icke i gamla handlingar. Men enligt jordeböcker för åren 1730, 1736 och 1732 står Erik Esbjörnsson för mantal Dubbered.

Erik Esbjörnsson ägde gården 1719-1762. Efter hans död omkring år 1762 försålde hans änka Karin Olofsdotter 2/3 av gården till sonen Jon Eriksson. Men genom klagomål vid "Rätten" blev förhållandet ändrat så att Jon skulle behålla hemman och brodern Olof Eriksson skulle få hemman enligt domboken av den 26 februari 1765.

Källa: Lennart Tingdal.


Esbjörn . Bonde i Backa (O). [1]
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Källor

  1. AT hypotes
  2. LM laga storskifte 1770

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister