Skepps-/Varvstimmerman ("Ägare av Nacka qvarnar"?).
Född omkring 1718. [1]
Död 1783-04-03 i Katarina (AB). [2]
Husförhörslängd 1781 specificerar "Nacka quarnar" till Övre valkkvarn, Övre kvarn, Mellanvalkkvarn, Nedre valkkvarn och Nedre kvarn. Inga indikationer ges på att familjen Eklund var bosatta på någon av dem. Husförhörslängd 1775 (när Maja Brita föddes) är tyvärr oläslig.

Utdrag ur http://sv.wikipedia.org/wiki/Bagarmossen:

"På Carl-Oscar Funcks topografiska karta från 1846 hittar man namnet Bagaremossen som benämning på den då sanka äng som låg väster om nuvarande Bagarmossen. På ängen finns idag småhusen byggda utmed Kanslersvägen, Drotsvägen m.fl. gator.

Namnet har sitt ursprung i hovbagaren Nils Lychous arrende av mossen under 1790-talet av ägaren till Skarpnäcks Gård, familjen von Schantz. (Red anm: Lychou namnges som vittne jämte systern Hedvig vid Maria Brita Eklunds dop 1775. Tillägg feb 2014: Lychou var även vittne vid JE och MBD vigsel 1967). Arrendekontraktet skrevs tillsammans med klädesfabrikanten på Barnängsfabriken vid Hammarby sjö, kommerserådet Carl Gustaf Apiarie. Mossen som vid den här tiden kallades både Pungpina mosse och Pungpinakärret men också Skarpnäcksmossen, blev utdikad och uppodlad. Det är möjligt att också Lychous svåger, bagareåldermannen Johan Röhl, har sin del i ursprunget till namnet. De två bagarna hade tidigare låtit göra markarbeten i trakten vid mossen för att leda ut vattnet från de stora sankmarker som bredde ut sig mot Enskede och Lilla Sickla. Lejda dalkarlar grävde diken och bergsprängning förekom också. Vattnet skulle lättare kunna rinna mot Skarpnäcks åkrar och ängar (det fanns vissa tider en hålldamm åt det hållet också) för att sedan i grävda gravar rinna till Ältasjön. Från Ältasjön flöt vattnet vidare till industrierna i Nacka Ström där bagarna ägde och arrenderade tre mjölkvarnar. Det fanns fler industrier i strömmen. Två av klädesvalkarna drevs av Apiarie.

En uppteckning från 1930-talet hos Språk- och folkminnesinstitutet berättar om en inte namngiven bagare som odlade upp mossen. Senare forskning har givit en fylligare bild av bakgrunden till namnet Bagarmossen. Det bör samtidigt nämnas att bagaren inte var ägare till Skarpnäck, vilket också är en uppgift som uppteckningen innehåller." Utdrag slut.


 

Gifte och barn

Gift 1767-10-18 i Katarina (AB) [1]

Maria Brita Done. Född 1740-06-01 i Eskilstuna (D). [3]
Flyttade 1803 till dottern i Attmar (AI:13b sid 254)

Johan Peter Eklund. Född 1772-03-21 i Katarina (AB). [4]
Faddrar: Skomakargesäll Petter Done (Barnets morbror).

Maria Brita Eklund. Född 1775-03-28 i Katarina (AB). [5]
Begravd 1853 i Attmar (Y).
Död 1853-10-22 i Sörfors bruk, Attmar (Y). [6]
Makarna hade sex barn, varav tre dog vid späd ålder.

Flyttade som nybliven änka 1844 till sin yngsta dotter Lovisa i Sörfors (Medelpad), där mannen F L Gyllenhaal var bruksförvaltare. Hennes dotter Lovisa dog redan 1846 i sin fjärde barnsäng och efterlämnade tre minderåriga barn. Mormodern blev dem en ömmaste fostermor och härjämte en präktig värdinna i mågens stora brukshushåll.

Ehuru praktiskt anlagd ställde hon sig på gamlas vis oförstående för nymodigheter. Så till exempel då den andre mågen Öberg i Grängesberget lät utbyta den gamla öppna spseln i herrgårdsköket mot en modern gjutjärnsspis, var hon rädd för att utspillt flott etc på den brännheta spishällen skulle åstadkomma os, som svårligen kunde utestängas från angränsande rum.

Allmänt omtyckt för sin "ömsinthet och godhjertenhet", uppskattades hon även av sina bägge mågar som en "exemplarisk svärmor".

Anna Sofia Eklund. Född 1781-12-07 i Katarina (AB). [7]
Vittne vid systerdottern Anna Marias dop 1802.


Jonas Eklund. Född omkring 1718. [1] Död 1783-04-03 i Katarina (AB). [2] Skepps-/Varvstimmerman ("Ägare av Nacka qvarnar"?).
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Källor

  1. Staffan Bengtsson
  2. 2734.140.98200
  3. Ljusnarsberg AI:13b sid 380b
  4. Katarina CII:5 bild 1620
  5. Katarina CII:5 bild 2080
  6. Familjebibeln
  7. Familjebibeln, Staffan Bengtsson, CII:6 sid 91

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister