Bergsfogde i Kopparberg, Ljusnarsberg (T).
Född 1770-10-20 i Svedvi, Hallstahammar (U). [1]
Död 1844-05-19 i Björsarv, Ljusnarsberg (T). [1]
Begravd i Kopparberg, Ljusnarsberg (T).

Bruksförvaltare först på Vedevåg, där han mötte sin blivande hustru, även hon anställd på bruket. Därefter bruksförvaltare på Stjärnfors bruk. Bergsfogde över Grythytte, Hjulsjö och Hällefors bergslager; sedan 1806 även över Nya Kopparberg. Bosatt på Vedevåg, senare på Narvgården i Kopparberg. Ägde och bebodde på äldre dagar gården Björsarv (nära Stjärnfors), där han dog.

Under äktenskapets senare år (1836) drabbades makarna av en stor motgång. Anders W. hade nämligen iklätt sig borgensförbindelse för en vän, som snart nog gjorde cession. Borgen var obevittnad, varav den andre borgensmannen använde sig och nekade för sitt namn. Men ej så Westling. Liksom låntagarens måste även W:s bo gå under klubban. I uppskattning av hans hederlighet trädde vänner emellan och inropade stor del av bohaget, bland annat matsilvret, som pietetsfullt bevarats av efterkommande.

Anders W. är jordfäst i Westling-Öbergska släktgraven i Nya Kopparberg (Ljusnarsberg).


 

LevnadsbeskrivningSista boningen - Björsarv ett par kilometer från Narvgården

Gifte och barn

Gift 1801-06-25 i Vedevågs bruk, Vedevåg (T) [1]

Maria Brita Eklund. Född 1775-03-28 i Katarina (AB). [2]
Begravd 1853 i Attmar (Y).
Död 1853-10-22 i Sörfors bruk, Attmar (Y). [1]
Makarna hade sex barn, varav tre dog vid späd ålder.

Flyttade som nybliven änka 1844 till sin yngsta dotter Lovisa i Sörfors (Medelpad), där mannen F L Gyllenhaal var bruksförvaltare. Hennes dotter Lovisa dog redan 1846 i sin fjärde barnsäng och efterlämnade tre minderåriga barn. Mormodern blev dem en ömmaste fostermor och härjämte en präktig värdinna i mågens stora brukshushåll.

Ehuru praktiskt anlagd ställde hon sig på gamlas vis oförstående för nymodigheter. Så till exempel då den andre mågen Öberg i Grängesberget lät utbyta den gamla öppna spseln i herrgårdsköket mot en modern gjutjärnsspis, var hon rädd för att utspillt flott etc på den brännheta spishällen skulle åstadkomma os, som svårligen kunde utestängas från angränsande rum.

Allmänt omtyckt för sin "ömsinthet och godhjertenhet", uppskattades hon även av sina bägge mågar som en "exemplarisk svärmor".

ANNA MARIA WESTLING. Född 1802-07-01 i Vedevåg (T). [1]
Död 1883 i Grängesberg (W).
Begravd i Kopparberg, Ljusnarsberg (T).

Anna Maria var en synnerligen duglig husmor och en uppskattad värdinna i det stora bergslagshemmet, som långa tider av året nästan påminde om en mindre gästgivaregård. Särskilt påfrestande för husmodern var de i minst en vecka pågående "stämmorna", då de gruvägande bruksherrarna eller deras ombud håll rådslag. Något hotell fanns inte på den tiden i Grängesberget. Det gällde således ej blott att härbergera utan även värdigt traktera de långväga och nog så kräsna gästerna till ett antal av inemot 30 stycken. Storleken av ännu i släkten bevarade kittlar och kaffepannor bära vittnesbörd om dessa kalas. Så till exempel har en kopparkittel kunnat användas som badkar för småttingar i tre generationer efteråt.

Anna Maria hade redan under sin flicktid flitigt sysslat vid vävstolen och lyckats uppnå en avsevärd skicklighet i finare damastvävnad. Stor missräkning för henne var, att värdinneplikterna i det stora hemmet icke medgav henne tid att bibringa döttarna samma färdighet. Av hennes sex barn, tre gossar och tre flickor, blev endast yngsta dottern Hilda Maria gift.

Av sönerna dog en gosse minderårig. Äldste sonen Axel avled i lungsot vid 25 års ålder efter avlagda tentamina för filosofisk grad i Uppsala. Liknande sorgliga öde drabbade även hennes yngre son Wilhelm, en av sjutton stiftarna av Svenska Teknologföreningen. Han dog 23 år gammal som nyutexaminerad civilingenjör från Teknologiska Institutet i sviter efter en 1:sta maj-förkylning. Båda brödernas grav på Stockholms Norra begravningsplats. Själv vilar Anna Maria i Westling-Öbergs släktgrav på Nya Kopparbergs kyrkogård under en större häll ritat av dottersonen (släktkrönikören) Frithiof Ekman.

Döttrarna fick en för den tiden synnerligen omsorgsfull uppfostran. De genomgick en av landets första flickskolor, Risbergska pensionen i Örebro, där föräldrarna hade skolhushåll för barnen. Så fick de lära sig finare matlagning som elever i exc. Posses kök, sömnad och hattklädsel hos en modist, Maria Ohlsson (sedermera gift med professor A.T. Gellerstedt). En sommar var de i Stockholm för att lära sig simma. Givetvis tog de även musiklektioner.

Så blev den äldsta Marie-Louise efter att ha genomgått Musikaliska Akademien pianolärarinna i Stockholm. Bland hennes elever märks Wilhelm Stenhammar. Hon dog 85 år gammal i Strängnäs och har sin gravsten på gamla kyrkogården. Dottern Emelie var redan från ungdomen sjuklig, som nödvändiggjorde kur- och badortsvistelser. Hennes stora vurm var teater, resor och kaffe. En säreget blid, försynt och godhjärtad liten varelse, som ömt vårdade sina föräldrar på gamla dagar. Efter deras bortgång flyttade hon till sin yngsta syster Hilda. Oaktat sin bräcklighet uppnådde hon 80 levnadsår. Hennes gravsten finns på Torsvi kyrkogård i Uppland.


Anders Westling. Bergsgevaldiger, ogift.
Född 1804-01-06 i Narvgården, Ljusnarsberg (T). [1]
Död 1866-10-14 i Brännbyn, Ljusnarsberg (T). [3]
Ljusnarsberg AI:17c sid 970 (Björsarv): "Ankom 1843 från Grangärde" . Red: ? Ljusnarsberg AI:17a sid 90 (Trumslagartorp): "Ankom 1844". Red: från Björsarv vid faderns död. Tjänstgjorde uppenbarligen inte som vanlig dräng vid Trumslagartorp - "Herr, j.d.v. bergsgewaldiger - svårtydbar anteckning. FRed: Bergsgevaldiger kallades bisittarna vid bergstingsrätten (gruvrätten).

Noterad även i AI:18a (1852-1861, Trumslagartorp: "svf/avf 619" ??

AI:18c sid 615 (sic!): "Nya Wågen - svf 606 oläsligt)

AI:18c sid 606 (sic!): "xxx bergsgevaldigern Konstdammen, nattvard 1860 (Konstbacken)".

AI:19d (1862-1871) sid 752 Konstdammen: "fd bergsgevaldigern, flyttat till By? 1862".

AI:19e (1862-1871) Konstdammen: Intet

Utflyttningslängd B:6 (1861-1863): Intet

A1:19c (1862-1871) sid 559: "inflyttad till Brännbyn 1862, död 14/10 1866"

Daniel Westling. Född 1805-12-17 i Narvgården, Ljusnarsberg (T). [1]
Död 1806-01-27 i Narvgården, Ljusnarsberg (T). [1]

Lovisa Charlotta Westling. Född 1807-07-11 i Narvgården, Ljusnarsberg (T). [1]
Död 1808-11-21 i Narvgården, Ljusnarsberg (T). [1]

Hedvig Sofia Westling. Född 1809-01-19 i Narvgården, Ljusnarsberg (T). [1]
Död 1809-01-29 i Narvgården, Ljusnarsberg (T). [1]

Kristina Lovisa Westling. Född 1811-06-04 i Narvgården, Ljusnarsberg (T).
Död 1846-08-22 i Sörfors bruk, Attmar (Y).

ANDERS WESTLING. Född 1770-10-20 i Svedvi, Hallstahammar (U). [1] Död 1844-05-19 i Björsarv, Ljusnarsberg (T). [1] Bergsfogde i Kopparberg, Ljusnarsberg (T).
f OLOF WESTLING. Född 1744-07-29 i Björksta (U). Död 1773-06-07 i Kolbäck (U). Fil.mag. Komminister 1767 i Svedvi, Hallstahammar (U).
ff Daniel Matthiae Westling. Född 1714-03-27 i Söderbärke (W). [4] Död 1785-08-02 i Kila (U). [4] Kyrkoherde i Kila (U).
fff Matts Persson d.y (Westling). Född 1674-10-26 i Söderbärke (W). [5] Död 1738 i Söderbärke (W). [5] Klockare i Söderbärke (W).
ffff Per Mattsson. Född 1649 i Söderbärke (W). Död 1698 i Söderbärke (W). Klockare i Söderbärke (W).
fffm Margareta Persdotter. Född 1648 i Söderbärke (W). [6] Död 1721 i Söderbärke (W). [6]
ffm Kerstin Olsdotter. Född 1670 i Söderbärke (W). Död 1742 i Söderbärke (W).  
 
fm MARIA HOLSTENIA d.y. Född 1718 i Björksta (U). Död 1750 i Västerås domkyrkoförs (U). fmf OLAUS (3:112) HOLSTENIUS. Född 1678 i Djupkärra, Norberg (U). Död 1761 i Björksta (U). Kyrkoherde i Björksta (U).
fmff HOLSTEN HENNIKSSON. Född 1647 i V Djupkärra, Norberg (U). [7] Död 1722 i V Djupkärra, Norberg (U). [7] Riksdagsman, häradsdomare, bergsman i V Djupkärra, Norberg (U).
fmfm Ingeborg Andersdotter. Född 1638 i Kybacken, Söderbärke (W). [7] Död 1698 i Norberg (U).
fmm Katarina Aroselia. Född 1684. Död 1761. fmmf Olaus Aroselius. Född 1650 i Stora Skedvi (W). Död 1709. Kyrkoherde 1695 uti Björksta.
fmmm Maria Holstenia d.ä. Född 1655 i Husby (W). Död 1727. [7]
m Kristina Bergström. Född 1747-09-13 i Bro, Kolsva (U). [8] Död 1785-06-24 i Sevalla (U). mf Anders Bergström d.y. Född 1709 i By (W). Död 1789 i Kolbäck (U). Kyrkoherde i Svedvi, Hallstahammar (U).
mff Anders Bergström d.ä. Född 1683. Död 1758. Bergsfogde i Kopparbergs län.
mfff Anders Jonsson (Bergström). Född 1640. Bergsman i Västerbyhytta, Söderbärke (W).
 
mfm Kristina Björk. mfmf Anders Persson Börk. Född 1700 i By (W). Död 1711 i Horndals kbfd (W) Horndals kyrka. [9] Bruksinspektor mellan 1700 och 1710 på Horndals bruk, By (W).
mfmm Maria Haak.
mm Elisabet Petraeus. Född 1719-11-02 i Möklinta (U). Död 1784-07-18 i Kolbäck (U). mmf Petrus Unosson Petraeus. Född 1676-10-12 i Möklinta (U). Död 1752-07-11. Kyrkoherde 1731 i Söderbärke (W).
mmff Uno Petri Petraeus. Född 1643 i Falun. Död 1703. Kyrkoherde 1686 i Möklinta (U).
mmfm Kristina Gestrin. Född 1640 i Enånger (X). Död 1714 i Möklinta (U).
mmm Elisabet Kalsenius. Född 1687-03-12 i Söderbärke (W). Död 1755. mmmf Olof Kalsenius. Född 1652 i Kallsäby, Dingtuna (U). Död 1716-11-01 i Söderbärke (W). Kyrkoherde 1685 i Söderbärke (W).
mmmm Anna Rudbeckia. Född 1662-08-15 i Hedemora (W). Död 1721-11-17 i Västerås domkyrkoförs (U). [10]

Källor

  1. Familjebibeln
  2. Katarina CII:5 bild 2080
  3. Anita Högblom, AI:19c sid 559
  4. Anette Palm
  5. Söderbärke F:1 sid 51
  6. Ingmarie Ekman
  7. Kurt Åkerlind
  8. Per Schröder
  9. Christina Norén-Svensson
  10. Ingvar Vikman

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister