Släktföreningen Tingdal

(

Rubrik


...

Text

...

Må så gott!

Anders webmaster


Till webarkivet!

Härmed höstens/vinterns nyuppdatering med några enstaka tillägg. Vänligen kontrollera dina hjärteområden och meddela mig eventuella gluggar. Dokumenten i det lösenordsskyddade webarkivet förutsätter översyn. Här återstår åtskilligt. Observera att stamtavlor mm i "Till Webarkivet!" är "dagssländor" som återger informationen i databasen (= "Till Registren!") vid ett visst ögonblick. För bästa information gå alltid till "Till Registren"!

Aktuella ansedlar kännetecknas nu av att de ligger i mappen 20181017 (framgår av sökvägen i adressfältet)

Såväl nytag som omtag är varmt välkomna - maila mig: anderssnabelatingdalpunktse.

Sittande styrelse:

 Jan Bjelkenäs, ordförande
 Tomas Nilsson, vice ordförande
 Evamaria Bjelkenäs, sekreterare
 Marianne Norlin, kassör
 Pia Albertsson, släktmötesadministratör
 Gunilla Norman, arkivförvaltare
 Lena Cherif, suppleant
 samt er förbundne Web-master Anders Tingdal, tillika suppleant.


 

Till registren!

Släktföreningen Tingdal har till ändamål:

 att verka för sammanhållningen inom släkten, främst genom att ordna släktsammankomster
 att tillvarata gemensamma släktintressen
 att vidareutveckla och vidmakthålla släktregister samt utföra forskning i släktens historia

 

Anfamiljen på Kärrsgården

Stadgar för föreningen antagna vid släktmötet på Nääs slott 30 september 2000. (pdf 71 kb)

 

 

Några ättlingar augusti 2012

Denna sida är uppdaterad i oktober 2018